Οροι Χρήσεως

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών στον ιστότοπο τουΕπιπλα στο Σπίτι” για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτό είναι χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:

Να τροποποιήστε ή να αντιγράψτε το υλικό.
Χρησιμοποιήστε τ
ο υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή.
Να προσπαθήστε να αναστρέψετε το λογισμικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα του “
Επιπλα στο Σπίτι” .
Να αφαιρέσετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τ
ο υλικό. ή
Να μεταφέρετε τ
ο υλικό σε άλλο άτομο ή “αντικατοπτρίστε” το υλικό σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα δώσει το δικαίωμα στοΕπιπλα στο Σπίτι” να τερματιστεί για παραβιάσεις οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Με τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής θα τερματιστεί και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε είναι τυπωμένα είτε ηλεκτρονικά.

3. Αποποίηση ευθυνών

Όλα το υλικό στην ιστοσελίδα του “Επιπλα στο Σπίτι” παρέχετε “όπως είναι”. Το “Επιπλα στο Σπίτι” δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, το Επιπλα στο Σπίτι” δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό του ή που σχετίζονται με αυτά το υλικό ή με άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Το Επιπλα στο Σπίτι” i ή οι συντελεστές του δεν θα ευθύνονται για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα του “Επιπλα στο Σπίτι” , ακόμη και αν έχει επισημανθεί στο Επιπλα στο Σπίτι” ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής της ιστοσελίδας, προφορικά ή Γραπτώς, για τη δυνατότητα τέτοιας ζημίας. Ορισμένες αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχόν ζημιές, οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο του Επιπλα στο Σπίτι” i ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το Επιπλα στο Σπίτι” δεν υπόσχονται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβή, πλήρη ή τρέχοντα. Το Επιπλα στο Σπίτι” μπορεί να αλλάξει το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το Επιπλα στο Σπίτι” δεν δεσμεύεται να ενημερώνει το υλικό του.

6. Σύνδεσμοι

Το Επιπλα στο Σπίτι” δεν έχει ελέγξει τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την επικύρωση από το Επιπλα στο Σπίτι” της τοποθεσίας. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις όρων χρήσης του site

Το Επιπλα στο Σπίτι” μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για τον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε αξίωση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα
του Επιπλα στο Σπίτι” διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.